ปีการศึกษา 2560

 

1.อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล

2017-09-08-n

นำทีมนักศึกษาจำนวน 6 คน ได้รับรางวัลสนับสนุน ในงานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

2. อาจารย์ณัฐพร นันทะจิรพงศ์

 


2017-09-08-s

นำทีมนักศึกษาจำนวน 4 คนได้รับรางวัลสนับสนุน ในงานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180