แหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย

ภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

-เอกสารแนบ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ

-เอกสารแนบ ประวัติและผลงานวิชาการของหัวหน้าโครงการและผู้วิจัยหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากลิงค์ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470

หรือเข้าไปดูทุนวิจัยอื่น ๆ ได้ที่ลิงค์ https://nriis.go.th/
 

ปีงบประมาณ 2564