ปีการศึกษา 2560


อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล งานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

อาจารย์ณัฐพร นันทะจิรพงศ์ งานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560