ขอเชิญเข้าฟังโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โจทย์วิจัยชุมชน/นวัตกรรมด้านสุขภาพ”

ขอเชิญบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ เข้าฟัง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัยชุมชนด้านสุขภาพ “โจทย์วิจัยชุมชน/นวัตกรรมด้านสุขภาพ” ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 15.00-17.00 น. ที่ห้อง 2-326