ปีการศึกษา 2559

 

1.

ขอแสดงความยินดีกับทีม Science HCU
2016-09-10-1
ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ
จากประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559

2016-09-10-1   2016-09-10-2

นำทีมโดยอาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายธรธวัช ตั้งศิริรัตนสิน น.ส.อภิสรา มิตรพิทักษ์ น.ส.วรดา เนตรสุวรรณ น.ส.วนิรชา ด้วงสำรวย และนายกรกฤช อุทิศอุทัยวรรณ และว่าที่ ร.ต.เทพสุรีย์ จันสามารถ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 เป็นเงินรางวัลจำนวน 90,000 บาท ในผลงานชุด  “เครื่องมือวัดและวิเคราะห์การเหยียดข้อเข่าและการบริหารหน้าท้อง” ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

โดยการนี่ทางทีมงานได้ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาด้าน knee extension phase มา ณ ทีนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ อาจารย์ภาสิณี สงวนสิทธิ์ และอาจารย์อมรรัตน์ โตทองหล่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

2.

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์
2016-08-29
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล “ผลงานได้รับรางวัลนวัตกรรมดี”

จากการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 และ 23 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรับรางวัลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ “โปรแกรมสนับสนุนการวิเคราะห์อาการเจ็บคอเบื้องต้น (HCU Sore Throat)”

 

3.

              

 

4.

              

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180