ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม (SWOT analysis) ด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ฯ
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน : งานวิจัยสำหรับผู้สูงอายุ”

 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม (SWOT analysis) ด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ฯ

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30-17.00 น. ห้อง 2-326

 

 

 

ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180