โครงการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2562

 

 

1. โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน :งานวิจัยปลาสลิด(ต่อเนื่อง)และงานวิจัยสำหรับผู้สูงอายุ”

          

   

คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

 ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180