โครงการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2561

 

 

1. โครงการการจัดการความรู้เรื่อง "การผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

 

    ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ 2 ด้าน ได้แก่

 

1. ด้านการเขียนบทความระดับชาติ  แผนและสรุปแผนการดำเนินงาน  องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ


2. ด้านการเขียนบทความระดับนานาชาติ  แผนและสรุปแผนการดำเนินงาน  องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180