โครงการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558

 

 

 

1. โครงการการจัดการความรู้ “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัย” มกราคม 2559 - พฤษภาคม 2559

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

    

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

2. โครงการการจัดการความรู้ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ”

     เดือนมกราคม 2559 - เดือนพฤษภาคม 2559
 

            

 

                                                               คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180