โครงการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2554

 

 

 

1. โครงการการจัดการความรู้และจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ  “วิจัยชั้นเรียน”

     

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180