โครงการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

 

 

1. โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ; 4Cs การสอนที่ครูต้องออกแบบเอง”

 

               

 

                                                   คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                   ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180