โครงการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560

 

 

1. โครงการการจัดการความรู้เรื่อง "เทคนิคการเขียนตำรา"

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

    

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180