โครงการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

 

 

 

1. โครงการการจัดการความรู้ “บุคคลต้นแบบด้านการเรียนการสอน” มกราคม 2559 - พฤษภาคม 2559

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

    

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

2. โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                             องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ1  องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ2

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180