โครงการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557

 

 

1. โครงการการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการวิจัยจากบุคคลต้นแบบ”

 

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

 

2. โครงการการจัดการความรู้ “เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

            

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180