คลังความรู้และแนวปฏิบัติ > บริการวิชาการ

 

 

แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการพัฒนาชุมชนประจำปีการศึกษา 2561

 

องค์ความรู้จากโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก. ครั้งที่ 16 สำหรับโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

 

“คลินิคคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่” บูรณาการความรู้สู่งานบริการวิชาการ

 

การจัดบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

 

องค์ความรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำค่ายวิทย์ 60

 

ปลาสลิดทอดกรอบสมุนไพร     คลิปวิธีการทำ     สรุปกิจกรรม

 

ปลานิลหยอง

 

แหนมปลาสลิด

 

น้ำพริกนรกหัวปลาสลิด

 

ปลาส้มข้าวคั่ว

 

แหนมเห็ดปลาสลิดและไส้กรอกอีสานปลาสลิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180