โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2562

 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการวิเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัยสู่การเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ”

 

          

   

                                               คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                        องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180