โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558

 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน จากการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนาภายนอก

    มหาวิทยาลัย วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2559

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

 

2. โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ "การสร้างงานวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and Meta-analysis)"

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180