โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2557

 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “รู้เท่าทันการลักลอกวรรณกรรม”

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำวารสารวิชาการให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180