โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2556

 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการออกกำลังกาย

    แบบเต้นแอโรบิค

                                                           

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอนจากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180