โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ” วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                              ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

                                                              ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180