โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556

 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและบทบาทของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

    ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

 

                                                            ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอนจากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

 

             

 

                                                                คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                               ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180