อุปกรณ์/เครื่องมือทำวิจัยการเรียนการสอน

 

 

คู่มือห้องปฏิบัติการ

 

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

 

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

 

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 

รูปห้องปฏิบัติการวิจัย


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180