โครงการนวัตกรรมพื่อการจัดการฝุ่นและขยะอุตสาหกรรม

รายละเอียดการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง “โครงการนวัตกรรมพื่อการจัดการฝุ่นและขยะอุตสาหกรรม”

(Dirt and dust zero waste challenge)

ภายใต้โครงการ NRCT coonect:

Researchto industries convergence – RIC ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม