ไฟล์สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับกิจกรรมการสอน”

ไฟล์สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับกิจกรรมการสอน”

Clip ประชุม

https://www.youtube.com/watch?v=pBOMvz9uE3Y

Clip การ Login Kahoot
Clip การเล่นเกม Kahoot
สไลด์