ปีการศึกษา 2558

 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล ที่ได้รับบรางวัลดีเยี่ยม ระดับเหรียญทอง

จากการเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
2014-11-03

ชื่องาน “40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว.และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลงานที่ได้รับรวงวัลคือเครื่องวัดมุมข้อเข่า

(Knee joint measurement)

 

คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180