ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2555

 

 

บทความวิจัย

 

 

 

ลำดับ

สาขาวิชา

ผลงานวิจัย

เจ้าของงาน

ประเภท

ระดับ

1

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

Predictor-Corrector Method for Finding the Numerical Solution of the Initial Value Problem of the Ordinary Differential Equation with Singular Point

อ.พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก

Journal

นานาชาติ

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Potent vasorelaxant analogs from chemical modification and biotransformation of isosteviol

อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

Journal

นานาชาติ

3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

A reduced curcuminoid analog as a novel inducer of fetal hemoglobin

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

Journal

นานาชาติ

4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Vasorelaxant effects of 16-O-acetyldihydroisosteviol, an analog of isosteviol, via endothelium-independent pathway in rats aorta

อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

Journal

นานาชาติ

 

 

 

 

 


 

 

ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180