ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2554

 

 

บทความวิจัย

 

ลำดับ

สาขาวิชา

ผลงานวิจัย

เจ้าของงาน

ประเภท

ระดับ

1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Curcuminoid analogs inhibit nitric oxide production from LPS-activated microglial cells

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

Journal

นานาชาติ

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180