คลังความรู้และแนวปฏิบัติ > การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

ปีการศึกษา 2560

 

สรุปผลการสำรวจและติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

 

ปีการศึกษา 2559

 

สรุปการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

แบบรายงานการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

 

ปีการศึกษา 2558

 

การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2558

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180