โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2561

 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน”

 

              

 

                                                                       คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

                                                             ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                               องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180